1 d’oct. 2012

GDP: una mica d'història


El Grup de Defensa del Patrimoni va néixer fa quatre anys, a partir de la complicitat sorgida entre diverses persones que participaven en la caminada organitzada per la plataforma cívica Preserven Sentfores celebrada el dia 28 d’octubre de 2007,  pel camí de l’antiga sèquia dels molins de Vic que transcorre entorn del mas Griell i Sant Llorenç de Boada: terrenys arravatats al conreu per la recent urbanització del Graell, urbanització sols atenuada per la pressió popular i la decisió presa en el darrer moment pera la regidoria de cultura que salvà casa i molí després que la maquinària arrasés les restes de l’antiga ermita romànica de Sant Llorenç de Boada.  La inoperància o abandó  en molts aspectes relacionats amb el patrimoni arquitectonic i monumental en general, al llarg de les darreres legislatures, ens va portar a coordinar-nos  i constituir-nos finalment com a plataforma en Defensa del Patrimoni dins d'un àmbit , no necessàriament ni exclusiu al  municipi de Vic, amb la redacció d'unes bases mínimes d'actuació qua vam consensuar en les primeres trobades preparatòries abans de la presentació oficial del grup que va tenir lloc el mes de juny de l'any 2008, amb una exposició sobre Patrimoni  al bar l'Invertit de la plaça de la Catedral de Vic.FINALITATS DEL GRUP DE DEFENSA DEL PATRIMONI

 Promoure, Defensar  vetllar pel Patrimoni artístic, històric i monumental i testimonial  de la ciutat i terme municipal  de Vic i  subsidiàriament arreu del territori de la comarca d’Osona

Es considerarà essencialment objecte de  patrimoni monumental, artístic i històric totes aquelles edificacions, vestigis o elements artístics i culturals anteriors a l’any  1960 i que marquen estils, ubicacions, records i/ o vivències i aporten dades d’interès per a la comprensió històrica,  l’evolució cultural,  o testimonien la tradició popular del lloc en qüestió.

 Les finalitats expressades en  l’article  1er. es duran a terme  a través  de diferents mitjans a l’abast  com poden ser :  comunicats de  Premsa,  articles d’opinió, publicació d’imatges, propostes de catalogació i rehabilitació, estudis generals monotemàtics, reportatges videogràfics, xerrades, exposicions, conferències, debats  i tot altre mitjà que sigui útil o vàlid per a publicitar i treballar els objectius generals  i concrets de l’associació.

 L’associació podrà treballar complementàriment amb altres grups o entitats afins al  seu ideari i col.laborarà sempre amb ells des de la independència, la llibertat i el respecte a la discrepància.

En la seva relació amb els responsables de patrimoni, tant si aquests  són de l’administració nacional, com de l’administració local,  l’associació contactarà amb ells des de l’apoliticisme i la independència aportant per a qualsevol defensa, la ponderació els raonaments,  els arguments tècnics i els valors que aporten la justificació de la perennitat i la conservació d’un monument, vestigi, lloc o paratge.
________________________________________

*Veure article de presentació original al GDP.Blog.Cat.  del dia 1 d’agost de 2008 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada